Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

NOR-3015 Forskingstema i nordisk språkvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er et valgemne i språk for studenter på lektor i språk og samfunnsfag for trinn 8-13, studieretning nordisk, eller master i nordisk språk og litteratur, med fordypning i språk.

Innhold

Emnet behandler et avgrensa tema innafor nordisk språkvitenskap. Temaet kan være henta fra eldre eller nyere språk, fra tale- eller skriftspråk og fra ulike greiner av nordisk språkvitenskap som grammatikk, talemålsforsking eller språkhistorie. Materialet for emnet skal være et mer eller mindre avgrensa aspekt ved nordisk språk. Dette aspektet vil bli belyst gjennom faglitteratur som viser hvordan et språklig materiale kan analyseres og fortolkes ut fra ulike teorier og metoder, og som dermed gir innblikk i nordiskfagets historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesninger, ca. 26 timer. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene i form av framlegg, diskusjonsinnlegg og lignende.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.