Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning 10 stp

Innhold

Instrumentation System Elements and Performance Terms

Measurement Case Studies

Control Systems

Process Controllers

Correction Elements

PLC Systems

System Models

Transfer Function

System Response


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på engelsk

Eksamensspråk er engelsk eller norsk.


Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningsspråk er engelsk.