Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet anbefales for studenter som senere vil ta emner på 1000- og 2000- nivå i russisk.

Studiepoengreduksjon

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp

Innhold

Dette er et introduksjonskurs i russisk som gir en oversikt over moderne russisk ordforråd, grammatikk og uttale.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser gjennom hele semesteret. Det kan bli aktuelt å bruke språklaboratorium i forbindelse med muntlige øvelser. Studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelsesoppgaver ukentlig i de siste 2/3 av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 04.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.