Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster (sakprosa og skjønnlitteratur) av middels vanskelighetsgrad og forelesninger/øvelser i grammatikk. Studentene skriver egne tekster i tilknytning til gramtikkpensumet og sakprosatekstene på pensum.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1001 Russisk grunnkurs 2


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i Petrozavodsk (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis, samt øvelse i å skrive egne tekster.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.