Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster (sakprosa og skjønnlitteratur) av middels vanskelighetsgrad og forelesninger/øvelser i grammatikk. Studentene skriver egne tekster i tilknytning til gramtikkpensumet og sakprosatekstene på pensum.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1001 Russisk grunnkurs 2


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i Petrozavodsk (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis, samt øvelse i å skrive egne tekster.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.