Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

SIK-1509 Anvendt forskningsmetode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Innhold

Emnet gir teoretisk og praktisk innføring i kvantitativ og kvalitative forskningsmetoder.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

Ferdigheter:

Studenten ...

Kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fordelt over tre samlingsuker. Arbeidsformen vil bestå av forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.