Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

STE-2801 Satellittdata - behandling og forvaltning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1917 Satellittdata behandling 10 stp

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittdata fra jordobservasjon og hvordan den behandles og forvaltes.

Tema: Elektromagnetiske signaler og dens vekselvirkning med atmosfæren og jordoverflaten. Passiv satellittinstrumentering som radiometer, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, Lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og billedtolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Hvordan forvalte data ihht FAIR prinsippene. Viktigheten av metadata. Forstå bruken av CF og ACDD i NetCDF.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (noen gjesteforelesninger på engelsk)

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og databehandling.