Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap, bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi samt lektorutdanningen for trinn 8-13 -master, faggruppe 2, samfunnsfag. Emnet passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

STV-6005 Internasjonal Politikk og Sikkerhet 8 stp

Innhold

Emnet gir oversikt over sentrale tema og institusjoner i internasjonal politikk (i bred forstand) og en innføring i teoretiske perspektiv på dette feltet. Tematisk dekkes sikkerhetspolitikk, globalisering, politisk økonomi, folkerett, internasjonale organisasjoner, europeisk integrasjon, miljø- og ressurspolitikk samt nordområdepolitikk. Norsk utenrikspolitikk drøftes i sammenheng med de overordnede internasjonale utviklingstrekkene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer), samt 7 seminarer (totalt 14 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.