Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

SYP-3501 Spesialsykepleierens funksjons- og ansvarsområder ABIO - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er obligatorisk for M-SYKEPL master i sykepleie studieretningene anestesi- barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir deg kunnskap om hvordan faglige, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer påvirker spesialsykepleierens ansvar og funksjonsområde. Følgende tema belyses:


Obligatorisk forkunnskapskrav

SYP-3001-B Fagforståelse i sykepleie for spesialsykepleiere, SYP-3500 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap

Hva lærer du

Ved fullført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, fullskala simulering, selvstudium.