Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 5 stp

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk, kildebruk og generell forskningsmetode.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men studenter kan utføre arbeidskrav og levere vurderingsgrunnlag på et annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Undervisning

Flipped classrom; elektroniske forelesninger på læringsplattform. Øvingstimer der studentene arbeider med prosjektarbeid i grupper på opptil fem personer innen samme studieretning, og arbeidskrav relatert til dette, se under. Gruppevies og individuelle veiledningsmøter ved behov.