Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TEK-1506 Teknisk tegning/DAK - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD. 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og prosjekt (individuelt).