Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Studiepoengreduksjon

YGR1600 Teknisk språkføring 10 stp

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, forståelse og bruk av akademisk og teknisk språk, korrekt rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte-, samtale- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring. Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk i norsk-delen, engelsk i engelsk-delen.

Undervisning

Forelesninger, øvinger individuelt og i gruppe.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 11.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.