Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (tresemesterordning Bachelor Ingeniør studieretninger) og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

IGR1508 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

Del 2 - Fysikk forkurs

Del 3 - Matematikk 1


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen får du kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning individuelt og arbeid i grupper.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 21.09.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.