Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet tilbys hvert høstsemester. Emnet er forbeholdt ingeniørstudenter ved UiT

Studiepoengreduksjon

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Innhold

Konstruksjon, 5 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

HMS og bærekraft, 5 sp

Introduksjon til ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv. Prosjekt som arbeidsform. Viktigheten av HMS-studier. Måling & kvantifisering av miljøpåvirkninger. Bruk av GPS data for analyse av feltmålingsdata. Rapportering av undersøkelser. Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid, herunder


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, pc-lab, feltarbeid, prosjektarbeid i grupper.