Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1004 Biomedisinske basalfag - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og gis ikke som enkelt emne.

Innhold

Dette emnet inneholder grunnleggende mikrobiologi, kjemi, biokjemi, generell anatomi og fysiologi. Emnet danner grunnlag for videre forståelse i emnene klinisk tannpleie I - IV.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og lab

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.