Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1006 Klinisk tannpleie l - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie.

Innhold

Dette er det første emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder grunnleggende kliniske kunnskaper og ferdigheter i periodontologi, pedodonti, ernæringslære, generell patologi, kariologi, oral anatomi, profesjonell kompetanse, tannmorfologi, oral radiologi og forberedende klinikk. Disse danner grunnlag for de kommende emner i klinisk tannpleie. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, seminar og praktiske øvelser på Simuleringsklinikken (SIMU) og klinisk praksis på Universitetstannklinikken (UTK).