Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1006 Klinisk tannpleie l - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie.

Innhold

Dette er det første emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder grunnleggende kliniske kunnskaper og ferdigheter i periodontologi, pedodonti, ernæringslære, generell patologi, kariologi, oral anatomi, profesjonell kompetanse, tannmorfologi, oral radiologi og forberedende klinikk. Disse danner grunnlag for de kommende emner i klinisk tannpleie. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, seminar og praktiske øvelser på Simuleringsklinikken (SIMU) og klinisk praksis på Universitetstannklinikken (UTK).

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 19.09.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.