Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1010 Klinisk tannpleie II - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er det andre emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder kliniske kunnskap og ferdigheter i periodontologi, farmakologi, immunologi, profesjonell kompetanse og kjeveortopedi. I tillegg inneholder det anestesi og førstehjelpskurs. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken. Dette emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra klinisk tannpleie I og danner grunnlaget for de kommende emner i klinisk tannpleie.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1006 Klinisk tannpleie l

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK).

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 08.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.