Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1014 Klinisk tannpleie 3 - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er det tredje emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder kliniske kunnskap og ferdigheter i oral patologi, periodontologi, biomaterialer, protetikk, bittfysiologi, endodonti, pedodonti, geriodontologi og profesjonell kompetanse. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

I dette emnet er det to eksternpraksisperioder, som totalt tilsvarer 20 studiepoeng. Dette emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra klinisk tannpleie II og danner grunnlaget for det kommende emnet i klinisk tannpleie IV.


Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1010 Klinisk tannpleie II

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK) og klinisk praksis ved ekstern tannklinikk

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.