Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

TPL-1014 Klinisk tannpleie 3 - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er det tredje emnet av totalt fire tannpleiekliniske emner. Emnet inneholder kliniske kunnskap og ferdigheter i oral patologi, periodontologi, biomaterialer, protetikk, bittfysiologi, endodonti, pedodonti, geriodontologi og profesjonell kompetanse. Studentene må planlegge og gjennomføre ferdighetstrening på hverandre på Universitetstannklinikken.

I dette emnet er det to eksternpraksisperioder, som totalt tilsvarer 20 studiepoeng. Dette emnet bygger videre på kunnskaper og ferdigheter fra klinisk tannpleie II og danner grunnlaget for det kommende emnet i klinisk tannpleie IV.


Obligatorisk forkunnskapskrav

TPL-1010 Klinisk tannpleie II

Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis ved Universitetetstannklinikken (UTK) og klinisk praksis ved ekstern tannklinikk