Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

VID-6214 Mat og helse 1. – 10. - del 1 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Videreutdanning for lærere. Opptakskrav:

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Sentralt i emnet inngår folkehelse og livsmestring med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid med mat og måltider. Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har:

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges opp til 3 samlinger på 2,5 dager. To fysiske samlinger og en digital samling.