Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

VPL-1311 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Læringsaktiviteter vil foregå i klasserom og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Læringsaktiviteter vil også foregå blant annet i samarbeid med praksisfeltet og brukerrepresentanter. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.