Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SVF-3906 Mastergradsoppgave i Russlandsstudier, studieretning kultur, samfunn og historie - 45 stp


Ansvarlig enhet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergrad i russlandsstudier, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studenten skriver en oppgave over et selvvalgt emne innenfor russisk historie, samfunn, språk eller kultur. Emnet velges av studenten selv i samråd med faglærerne som vil komme med forslag til aktuelle emner. Oppgaven er et selvstendig arbeid som normalt har et omfang på 60-100 sider. Det forventes at russisk kildemateriale inngår i avhandlingsarbeidet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk og russisk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk. Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven strekker seg over fire semestre. Studenten får oppnevnt en veileder som følger opp studenten gjennom hele perioden. I første semester bestemmes tema, tittel og problemstilling for oppgaven i samråd med veileder, og innsamling av kildemateriale påbegynnes. I andre semester utarbeider og presenterer studenten en detaljert prosjektbeskrivelse for avhandlingen. Hovedtyngden av arbeidet med oppgaven finner sted i tredje og fjerde semester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.