Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men det forutsettes grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Studiepoengreduksjon

BED-2019NETT Driftsregnskap og budsjettering 10 stp

Innhold

Økonomistyring i en større sammenheng:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Emnet forutsetter at man har forkunnskap tilsvarende BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse eller BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger på campus.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2023 innlevering 11.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.