Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

BED-2049 Digital markedsføring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-2027 Markedsføring i sosiale medier 10 stp

Innhold

De fleste bedrifter bruker i dag digitale kanaler i sin markedsføring, blant annet sosiale medier, søkemotorer og e-post. Ansatte trenger derfor både kunnskap og ferdigheter i det å jobbe strategisk og operativt med disse kanalene, dvs. lage digitale strategier, utføre digitale tiltak, samt analysere effekten av tiltakene og optimalisere disse.

I dette emnet vil du jobbe aktivt med å utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til disse tingene gjennom å utføre et eget digitalt prosjekt. Du skal utarbeide en digital forretningside i form av en hjemmeside med tilhørende strategi, skape relevant innhold, markedsføre nettsiden til foreslått målgruppe gjennom egnede kanaler, måle resultater underveis og gjør optimaliseringer for å nå strategiske mål. Gjennom hele kurset skal du beskrive hva du har gjort, reflektere og kritisk sammenstille arbeidet med teori i form av skriftlige arbeider.

Emnet har et særlig fokus på digitale kommunikasjonstiltak. Alle planlagte tiltak skal forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og tiltak basert på utvalgt strategi og teori.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, og praktisk opplæring i seminargrupper. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer.

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en hjemmeside, produsere innhold til hjemmesiden, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring.

Det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler, som for eksempel plass i webhotell, betalt plassering etc.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.