Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

BED-2209 Bacheloroppgave - 20 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tas i det siste semesteret av studiet.

Innhold

Bacheloroppgaven er den avsluttende delen av bachelorgraden i økonomi og administrasjon og bachelorgraden i ledelse, innovasjon og marked. Oppgaven er en selvstendig problem- og metodeorientert oppgave, som gjennomføres som et prosjekt. Oppgaven bør ta utgangspunkt i en realistisk problemstilling, der kunnskap fra flere av studiets fagområder benyttes. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter for bruk i forbindelse med bacheloroppgaven.

Hva lærer du

Studentene skal gjennom bacheloroppgaven få trening i å planlegge, gjennomføre og presentere et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studiets fagområder.

Kunnskapsmål

Ferdighetsmål

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning.

Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.