Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

BED-3063 Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset er todelt, hvor del 1 omhandler bruk av finansiell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i virksomheten. Kjennskap til hvilke inntekter og kostander både produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter skaper, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet. For mange virksomheter er ressursbruken i økende grad relatert til kunderettede aktiviteter. Kundelønnsomhetsanalyser brukes til å kartlegge hvilke kunder som bidrar til en bedrifts inntjening.

Del 2 omhandler bedriftens marked, herunder hvordan prissetting og prissystemer vil ha betydning for bedriftens lønnsomhet. Videre ser vi på konkurranseforhold i markedet og analyserer betydningen av konkurransesituasjonen for prisstrategi og lønnsomhet. Del 2 drøfter også samfunnsøkonomiske sider ved ulike prisstrategier.

Emnet har følgende hovedtema:

Del 1. Lønnsomhetsanalyse

Del 2. Prisstrategi


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

Ferdigheter

Kandidaten ...

Generell kompetanse

Kandidaten ...

kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og bidra til nytenkning og innovasjon innen fagområdet lønnsomhetsanalyse og prisstrategi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 01.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.