Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

DTE-2600 C++ Programmering - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold

Programmering i C++ lærer bort moderne C++ som høynivå verktøy for å abstrahere og løse ingeniørbaserte problemer.

Valget av programmeringsspråk er i hovedgrunn basert på problemet som skal løses, og domenet dette tilhører, derfor fokuserer faget også på å bevisstgjøre i hvilke situasjoner C++ er det rette verktøyet.

Overordnede temaer


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Studentene som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold

Kunnskap

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres med utstrakt bruk av omvendt undervisning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom

Det legges til rette for faste ukentlige øvingstimer, hvor veiledning skjer etter behov og ønske.

Faget legges opp med nettbasert diskusjons-verktøy sånn at nett- og campus-studenter kan følge faget.