Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i oppdrett av akvatiske organismer med fokus på bærekraft basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og biologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon i fiskeri- og havbruksvitenskap skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 27.02.2023;Skriftlig skoleeksamen 20.04.2023;Skriftlig skoleeksamen 16.05.2023;Mappevurdering innlevering 09.05.2023;Hjemmeeksamen utlevering 30.05.2023 innlevering 06.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.