Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FSK-3013 Internasjonal handel med sjømat - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Gi studentene avansert innsikt i de internasjonale markedene for og handel med sjømat, teorier om internasjonal handel, utfordringer knyttet til markedsadgang, handelsavtaler, det internasjonale regelverket for handel generelt og med sjømat spesielt og utfordringer knyttet til handel og miljø. Emnet gir en dypere innføring i teorier om internasjonal handel, samt kunnskap om sentrale emner knyttet til internasjonal handel med sjømat.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og gjesteforelesninger med eksperter fra næringsliv og forvaltning.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.05.2023 innlevering 22.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.