Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FSK-3961 Mastergradsoppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling under veiledning.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde. Arbeidet skal ha preg av forskning, oppgaven bør ha elementer av ny kunnskap eller nye metoder. Avhandlingen kan være basert på litteraturstudier, data fra feltarbeid, laboratorieforsøk eller en kombinasjon av disse.

Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsetter godkjenning av NFH i form av innlevert veiledningskontrakt. Masteroppgaven er normert til to fulle semesters arbeid (60 stp) og kan påbegynnes i 2 eller 3 semester av mastergraden.

Veiledningskontrakt Veiledningskontrakt og prosjektbeskrivelse fylles ut av studenten i samråd med veileder. Underskrives av student, veileder(e) og instituttleder. Frist for innlevering er 01.06/15.12 semesteret før oppgaven påbegynnes.Godkjenning av forside Masteroppgavens forside skal godkjennes av en studiekonsulent før innlevering. Se tidligere innleverte oppgaver i Munin for godkjente forsider.Trykking av masteroppgaven NFH trykker inntil 12 eksemplarer av oppgaven. Om det ikke spesifiseres ved innlevering et annet antall vil det trykkes tolv, hvorav studenten normalt beholder fem. Fargesider må spesifiseres i eget felt ved innlevering i Munin for å trykkes i farger.

For mer detaljert informasjon om det å være masterstudent, sjekk denne linken


Hva lærer du

Kunnskaper

Oppgaven skal vise at kandidaten har

Ferdigheter

Oppgaven skal vise at kandidaten

Generell kompetanse

Oppgaven skal vise at kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Studenten velger selv om oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk. Muntlig presentasjon og eksaminasjon foregår på norsk, med mindre eksamenskommisjonens medlemmer snakker et ikke-skandinavisk språk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning fra en vitenskapelig ansatt.

Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.