Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

FYT-2130 Vurdering og tiltak i fysioterapi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelorprogrammet i fysioterapi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet bygger på og videreutvikler faglig innhold fra FYT-2110. Tiltak i fysioterapi vektlegges. Studentene introduseres til helsepedagogikk, videreutvikler kommunikasjonsferdigheter og lærer å støtte menneskers mestring og endringsprosesser. Undervisningen vektlegger både teori og øving av praktiske ferdigheter. Studentene lærer om samordning, pasientforløp, habilitering og rehabilitering, og fysioterapeuters rolle og arbeidsoppgaver der. Emnet gir studentene kunnskaper om betydningen av meningsfull aktivitet og arbeidsdeltakelse. Studentene får innføring i kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, lærer å gjøre ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser og gjennomføre bevegelsesgrupper for arbeidstakere. Studentene lærer om profesjonalitet og etikk i yrkesutøvelsen, og refleksjon over/dokumentasjon av egen kunnskapsutvikling.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon, FYT-1120 Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse, FYT-1130 Samfunn og folkehelse

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Klinisk ferdighetstrening, gruppearbeid, egenstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, skriftlige arbeider, temadager, seminar.

Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 02.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.