Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

HEL-3164 Samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet inngår i M-PHELSARB Master i psykisk helsearbeid. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet utdyper kunnskap om hva som inngår i helsefremmende og samarbeidsorienterte tilnærminger i psykisk helsearbeid både for mennesker som har psykiske plager/lidelser, deres nærstående og fagutøvere.

Emnet vektlegger hvordan bedring ved psykiske helseproblemer/lidelser er en personlig og sosial prosess, og hvordan samfunnsforhold, utdanning, arbeid, levekår, tilhørighet og sosiale prosesser som familie, venner og lokalmiljø har betydning i bedringsprosessen og utvikling av identitet og tilhørighet. Emnet fokuserer også på oppgaver og ansvar i rollen som fagutøver i planlegging, organisering, utførelse og evaluering av praksis.

Emnet gir avansert kunnskap om samarbeidsorienterte helsefremmende tilnærminger i psykisk helsearbeid og er grunnleggende for emnekursene: Relasjon, samhandling og nettverk i psykisk helsearbeid (Hel-3165) og Yrkesutøvelse i psykisk helsearbeid (HEL-3037).


Søknadsfrist

1. desember.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Med studentenes egen erfaringskompetanse og fagtradisjoner, videreutvikles den teoretiske og faglige kompetansen gjennom forelesninger, seminarer og gruppearbeid, samt i veiledningsgruppe, ferdighetstrening og ved selvstudium.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 24.02.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.