Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

KVI-1010 Epoke og stil - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelograden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet omfatter en gjennomgang av sentrale kunsthistoriske epoker. Sentralt står de epokale begrepene, som antikk, middelalder, renessanse,1800-tallets og 1900-tallets -ismer, som forklares og eksemplifiseres med kanoniske verk. Stilbegrepet og kunstens kulturelle, historiske og estetiske kontekst vil også bli bli tatt opp.

Anbefalte forkunnskaper: God forståelse av engelsk; forståelse av svensk og dansk.


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 30.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.