Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

LER-1354 Kroppsøving fellesemne - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-1350B Kroppsøving fellesemne 15 stp

Innhold

Sentrale fagområder er: Kunnskap om læreplan, fagdidaktikk, tilpasset opplæring, planlegging og vurdering i kroppsøving. Organisering, øving og planlegging av grunnleggende aktivitet og samspill i ulike bevegelsesmiljø.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid og selvstudium. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening, egenferdighet og gruppearbeid. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Dato for eksamen

Praktisk eksamen 05.06.2023;Muntlig eksamen 05.06.2023;Hjemmeeksamen utlevering 31.05.2023 innlevering 01.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.