Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

LER-3901 Mastergradsoppgave i norskdidaktikk - 45 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og i master i fagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, eller jf. opptakskrav for master i fagdidaktikk.

Når eksamen i det obligatoriske emnet og valgemner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av mastergradsoppgaven.


Innhold

Mastergradsoppgaven i norskdidaktikk er et selvstendig arbeid der studenten arbeider utfra et didaktisk forskningsspørsmål i norskfaget som er relevant for grunnskolen og for programmet studenten er tatt opp på.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Selvstendig arbeid med veiledning, i henhold til veiledningskontrakten. Emnet avsluttes med en åpen masterkonferanse hvor masterstudentene deltar med å presentere sitt masterprosjekt.

Dato for eksamen

Oppgave innlevering 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.