Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MAS-2602 Elektroteknikk og automasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder temaene elektoteknikk, styreteknikk, nødstopp, programering av logisk styring, reguleringsteknikk, elektriske anlegg og programering av microkontroller.

Emnet skal også gi informasjon om følgende temaer innen IKT-sikkerhet:

- Lover, reguleringer og etikk

- Trusselmodellering og risikostyring

- Sikkerhetsarkitektur og innebygd informasjonssikkerhet


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal gis kunnskap om grunnleggende styreteknikk, pneumatikk og grunnleggende reguleringsteknikk.

Studentene vil få innføring i Programmerbare Logiske Styringer (PLS) og vil bli gjort kjent med programmering av PLS gjennom laboratorieøving.

Videre vil studentene få innføring i reguleringssystem med PID-regulering samt laboratorieøving med PID-regulering. Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til elektroteknikk; herunder likestrøm og vekselstrøm, sikkerhet ifb. med elektriske anlegg/utstyr, målemetoder og -utstyr, elektronikk og elektriske maskiner, elektriske installasjoner og anlegg.

Studenten skal være i stand til å prosjektere et styresystem og samt forstå sammenhengen mellom P. I og D i reguleringsteknikken. Studenten skal kunne beregne enkle elektriske anlegg, vurdere sikkerhetskrav, samt foreslå behov for elektrisk utstyr.

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.

Ferdigheter:

Studenten skal med bakgrunn i en funksjonsspesifikasjon, kunne utarbeide funksjonsbeskrivelse for et logisk styresystem samt programmere en PLS for utførelse av styringen.

Videre skal studenten være i stand til å drøfte reguleringstekniske betingelser knyttet til bruk av PID regulator. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven.

Studenten skal kunne foreslå oppbygging av elektrisk anlegg og utstyr, slik at dette passer til det aktuelle mekaniske anlegget. Studenten skal også kunne være med å sette opp nødvendige sikkerhetskrav.

Kompetanse:

Studenten kan delta i produkt- og utvikling produksjonssystemer og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Dato for eksamen

Muntlig eksamen 24.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.