Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MAT-2100 Kompleks analyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet Matematiske realfag - bachelor. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MA-214 Kompleks analyse I 9 stp

Innhold

Emnet vil behandle elementær teori for funksjoner av en kompleks variabel med residyregning. Beregnet på studenter som har behov for grunnleggende kunnskaper i kompleks analyse innenfor algebra, anvendt matematikk, fysikk, matematisk analyse eller statistikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Overordnet mål:

Detaljmål: Studenten kan:

Studenten kjenner:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.