Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MFA-2006 Nautikk 3 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Del 1: Navigasjon Modul 6 - Ledelse av ressurser på broen

Del 2: Navigasjon Modul 7 - Skipsmanøvrering

Del 3: Navigasjon Modul 8 - Reagere i nødsituasjoner

Del 4: Navigasjon Modul 9 - Polarkoden og is-navigering

Del 5: Navigasjonsinstrumenter III


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten ...

Ferdigheter

Studenten ...

Generell kompetanse

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 4 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.