Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

MS527 Skipsteknologi 10 stp

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning + 24 timer regneøvinger og 3 laboratorieøvinger.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 05.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.