Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Drift og vedlikehold. Offentlig kontroll og klasseinstitusjoner. Risiko- og sikkerhetsstyring,

ISM- og ISPS koden. Ulykkesgransking.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesning. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 02.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.