Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

MFA-2018 Maritim administrasjon og ledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Sjørett. Befraktning og maritim økonomi. Skipsledelse og rederidrift. Maritim Engelsk.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

Ferdigheter

Studenten...

Generell kompetanse

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 30.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.