Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

ODO-6404 Oral kirurgi og oral medisin IV - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

     

Innhold

Emnet skal fortsette innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge tanntap, medisinske risikopasienter, benigne og maligne svulster og etikk.

Hospitering  2 måneder ved medisinsk avdeling UNN/Nordlanssykehuset Bodø


Hva lærer du

KUNNSKAPER

 

FERDIGHETER

 

GENERELL KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN eller Nordlandssykehuset Bodø.