Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et videreutdanningstilbud på masternivå.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

PED-6343 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 15 stp

Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:


Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider.

- Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp.

Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning.

Søker skal stå i, eller må etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer.

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha;

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger à 2 dager, pr semester.

Emnet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier.

Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer.

Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 04.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.