Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

RUS-1040 Russisk grammatikk 10 stp

Innhold

Dette emnet gir en grundig oversikt over russisk grammatikk og omfatter også tekstarbeid, oversettelse og muntlige øvelser relatert til Russland i dag.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 eller russisk nivå I/II fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser innenfor grammatikk, oversettelsesøvelser, tekstarbeid og samtale- og lytteøvelser. Grammatikkdelen gir en oversikt over russisk grammatikk med spesiell vekt på de emner som ikke behandles grundig i RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Det gis skriftlige øvelsesoppgaver ukentlig. Tekstarbeidet tar hovedsaklig utgangspunkt i kortprosatekster (sakprosa og/eller skjønnlitteratur) eller dikt. En del av tekstene vil ha relevans for russisk kultur og russiske samfunnsforhold. Oversettelsesøvelsene går ut på at studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelser hver uke. I den muntlige delen trener studentene på å føre samtaler på russisk over forholdsvis enkle emner, og lærer seg russisk uttale og intonasjon.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 22.05.2023;Muntlig eksamen 26.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.