Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå, og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

RUS-2030 Oversettelse til russisk 2 5 stp

Innhold

Emnet omfatter skriftlige øvelser i å oversette fra norsk til russisk og øvelser i å bruke russisk muntlig.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Du får oppøvet uttale, forståelse og kommunikasjonsevne og blir flinkere i oversettelse og praktisk grammatikk.

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter:

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og øvelser. Studenten leverer og får rettet og gjennomgått skriftlige oversettelsesoppgaver hver uke. Oversettelsesoppgavene har variert ordforråd og tematikk, og en del av tekstene tar opp emner relatert til moderne russiske samfunnsforhold.

I undervisningen inngår også muntlige øvelser. Studentene lærer å bruke språket aktivt i kjente situasjoner, diskutere nyheter og utveksle synspunkter. Hjemmearbeid omfatter lytteøvelser (der studentene skriver ned det de hører på cd) og lesning av enklere tekster uten ordbok.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 04.05.2023;Muntlig eksamen 15.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.