Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

RUS-2110 Galskap i russisk litteratur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

HIF-2110 Galskap i oversatt russisk litteratur 10 stp

Innhold

Det arbeides med et utvalg sentrale russiske skjønnlitterære tekster med galskap som tema. tekstene sammenlignes og relateres til deres litteraturhistoriske og tematiske kontekst. Verkene vurderes også i relasjon til teater- film- og TV- adapsjoner. Det arbeides også med praktisk tekstarbeid, språkforståelese, uttale og grammatikk, såvel som med språklig estetikk. Pensumlitteraturen leses hovedsaklig på russisk, men deler av større verk kan leses i oversettelse. Sekundærlitteraturen består av engelskspråklige verker.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Anbefalte forkunnskaper er RUS-1025 eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: Norsk.


Undervisning

Undervisningsform: forelesning og veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 11.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.