Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SPL-2003 Bachelorgradsoppgave i samfunnsplanlegging og kulturforståelse - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, med utgangspunkt i perspektiver fra ett eller flere tidligere emner innen samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Studentene kan også velge å ta utgangspunkt i et valgemne som de har gjennomført og legge opp et pensum som utdyper temaet. Pensum legges opp i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen organiseres som et felles seminar (7-8 dobbeltimer) med undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene. På seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter.

I tillegg vil studentene få gruppevis veiledning underveis i arbeidet med oppgaven, samt individuell veiledning 2-3 ganger i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 16.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.