Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Homogene/Inhomogene Lineære differensialligninger.

Modellering av dynamiske systemer.

Dynamiske responser og stabilitet.

Laplacetransformasjonen.

Transferfunksjoner, SISO-systemer og stabilitet.

Første og andre ordens systemer.

Blokkdiagram og flytdiagram.

Frekvensanalyse, bode-diagram, nyquist-diagram og stabilitet.

PID regulator og regulatorinnstilling.

Regulatorstrukturer og reguleringsløyfen.

Tilstandrom, MIMO-systemer og stabilitet.

Differensligninger og tidsdiskret systemer.

Z-transform og digital kontroll.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- lineære modeller for fysiske systemer

- prinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer

- metoder for analyse av egenskaper ved lineære systemer

- praktiske og teoretiske metoder for innstilling av regulatorparametre

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- sette opp lineære matematiske modeller for fysiske systemer

- analysere egenskapene ved kontinuerlige dynamiske systemer vha. matematikk og simuleringsverktøy

- foreta analyse i tids- og frekvensplan, samt stabilitetsanalyse

- foreslå og sette opp reguleringsstrukturer for lineære systemer

- gjennomføre regulatorinnstiling vha. egnede praktiske og/eller teoretiske metoder

- gjøre simuleringer av fysiske og elektriske systemer i Matlab/Simulink

Kompetanse:

Kandidaten har generell kompetanse innen:

- anvendt reguleringsteknikk

- lineære systemer som representasjon av fysiske system

- forskjellene mellom teoretiske løsninger og praktiske løsninger innen anvendelse av modellering og regulering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og prosjekt.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 09.06.2023;Oppgave innlevering 09.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.