Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Homogene/Inhomogene Lineære differensialligninger.

Modellering av dynamiske systemer.

Dynamiske responser og stabilitet.

Laplacetransformasjonen.

Transferfunksjoner, SISO-systemer og stabilitet.

Første og andre ordens systemer.

Blokkdiagram og flytdiagram.

Frekvensanalyse, bode-diagram, nyquist-diagram og stabilitet.

PID regulator og regulatorinnstilling.

Regulatorstrukturer og reguleringsløyfen.

Tilstandrom, MIMO-systemer og stabilitet.

Differensligninger og tidsdiskret systemer.

Z-transform og digital kontroll.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- lineære modeller for fysiske systemer

- prinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer

- metoder for analyse av egenskaper ved lineære systemer

- praktiske og teoretiske metoder for innstilling av regulatorparametre

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- sette opp lineære matematiske modeller for fysiske systemer

- analysere egenskapene ved kontinuerlige dynamiske systemer vha. matematikk og simuleringsverktøy

- foreta analyse i tids- og frekvensplan, samt stabilitetsanalyse

- foreslå og sette opp reguleringsstrukturer for lineære systemer

- gjennomføre regulatorinnstiling vha. egnede praktiske og/eller teoretiske metoder

- gjøre simuleringer av fysiske og elektriske systemer i Matlab/Simulink

Kompetanse:

Kandidaten har generell kompetanse innen:

- anvendt reguleringsteknikk

- lineære systemer som representasjon av fysiske system

- forskjellene mellom teoretiske løsninger og praktiske løsninger innen anvendelse av modellering og regulering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og prosjekt.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 09.06.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.