Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi 12 stp

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov, og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer.

Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.01.2023 innlevering 02.02.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.