Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYD-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD bachelor i sykepleie deltid / samlingsbasert ved UiT Norges arktiske universitet, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-2111 Sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke med sykdomslære og farmakologi 15 stp

Innhold

-

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - for Bachelor i sykepleie deltid, saml, SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1121 Grunnleggende sykepleie med sykdomslære og farmakologi, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og ungeeller HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - for Bachelor i sykepleie deltid, saml, SYD-1110 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SYD-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre, SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi, SYD-1140 Generell farmakologi, SYD-1180 Praksisforberedelse 1, SYD-1190 Praksisstudier grunnleggende sykepleie, SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.