Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYS-1120 Grunnleggende sykepleie og sykdomslære til eldre - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene blir introdusert for grunnlagstenkningen i sykepleie. Det vil være et særlig fokus på grunnleggende behov og studentene skal tilegne seg kunnskap om et utvalg aldersrelaterte lidelser og sykdommer.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten:

Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar