Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYS-1130 Hygiene og mikrobiologi - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Generell mikrobiologi, smittekjede og grunnleggende hygiene, smitteforebygging på individ- og populasjonsnivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten:

Generell kompetanse:

Kandidaten:

kjenner til lokale og globale helseutfordringer med infeksjonssykdommer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.